- T Ä V L I N G A R  &  T R Ä F F A R -

 

  AKTIVITETSPROGRAM

Aktiviteter 2017

SK Glimmas aktivitetsprogram i korthet.

 

  TRÄFFAR

Träffar 2017

 

  BÅTFISKECUPPEN

Båtfiskecuppen 2017

Program, information och resultat om klubbens egen båtfiske och trolling tävlingar.

 
  TÄVLINGSMETE

METESERIEN, GLIMMA OPEN, 24-timmars

Program, information och resultat om klubbens egen meteserie, 24-timmars, samt Glimma Open som är en öppen tävling för alla.

 

 PIMPELTÄVLINGAR

PIMPEL

Information och resultat om klubbens egen pimpeltävlingar.

 

 SPECIMENTÄVLINGAR

INTERNTÄVLINGEN

Information och resultat om klubbens egen interna specimentävlingen.

SVENSKA SPECIMENTÄVLINGEN

Information om svenska specimentävlingen, samt klubbens resultat under åren.