- B Å T F I S K E C U P P E N -

 
 
INGET PROGRAM FÖR 2017!
 
  RESULTAT 2012
 
  HISTORIK

VILKA HAR VUNNIT CUPPEN UNDER ÅRENS LOPP??


Båtfiskecuppen har tyvärr gått ur led för tillfället p.g.a. dålig uppslutning!
 

Team JH Båtar, Joakim Antoniusson

 vann Båtfiskecuppen år 2012.