- K L U B B V A T T N E T -
 
Stensjön
 

Vårt ursprungliga klubbvatten heter Stensjö och ligger strax utanför Lönsboda. Vi fick denna sjö som klubbvatten år 2002. Det är en skogssjö som innehåller abborre, gädda, mört, ruda, karp (fjäll och spegel) och ål. Sjön gjorde sig känd genom att på 60-talet producera många abborrar över två kilo. Okontrollerat fiske och försurning(?) gjorde att dessa försvann, men vi hoppas nu få tillbaka dessa.

Gädda är ganska ordinär i antal och storlek. Rudan och ålen vet vi ganska lite om. Ål finns det lite till antalet och rudor har hittills inte fångats på spö, däremot i ryssjor. Karp finns det och är stora. Den största vägde nästan 16 kilo! Sutare finns det få av, men är mycket stora. Flera fiskar runt tre kilo med största på 3525g och 3725g har fångats på spö. Vi ska provfiska sjön framöver för att få reda på mer om fiskarna i sjön.

ALLA karp som tas i sjön ska anmälas till klubben, som statistik för fiskevård.
Anger vid anmälan om det är enbart för Stensjölistan eller även för Interntävlingen.

 
STENJÖLISTAN  FISKREGISTER
(uppdaterat 2017-08-02)
DOC PDF HTML
 
 Nertill (efter Lilla Bäen info) kan ni se de rekord fiskar vi har tagit sen...
 
 
Lilla Bäen
 

Vi anskaffade rättigheter till ett nytt klubbvatten i 2011, som heter Östersjö eller Lilla Bäen i folkmun och ligger öster om sjön Bäen, vackert belägen vid Skärsnäsvägen mellan Vånga och Skärsnäs.

Sjön är c:a 6 hektar och är en s.k. grundsjö där den djupaste delen, c:a 3 meter, är mitt i sjön. Arterna innefattar abborre, gädda, braxen, sutare och ål. Sjön är starkt försurad, så mört och sarv existerar inte annat än i enstaka exemplar, som kommit dit som betesfisk vid t.ex. angelfiske. Abborren är i regel småväxta, liksom gäddan med enstaka större exemplar. Braxen och sutare är storväxta med toppvikter för braxen på 6 kg och 4 kg på sutare.

Vasar finns utplacerade i sjön, samt tre iordningsställda fiskeplatser på land. Även två (2) plastbåtar finns tillgängliga.

Den är en referenssjö hos Länsstyrelsen som tar regelbundna prover och kommer därför inte att kalkas.

 
 
FOTON
 
Gräskarp 12375g Jonas Holmqvist (Stensjörekord 2017)
 
Braxen 5930g Jonas Holmqvist (Stensjörekord 2015)
 
Gräskarp 6940g Andreas Axelsson (Stensjörekord 2014)
 
Fjällkarp 15980g Andreas Axelsson (Stensjörekord 2012)
 
Fjällkarp 15200g Torgny Karlsson (Stensjörekord 2011)
 
Fjällkarp 14670g Christoffer Persson (Stensjörekord 2009)
 
Fjällkarp 10700g Joakim Persson
 
Fjällkarp 10200g Johan Alstrin, Spegelkarp 13200g Joakim Persson
 
Fjällkarp 14300g André Persson (Stensjörekord 2003)
 
Spegelkarp 13500g Jocke Månsson (Stensjörekord 2002)
 
Fjällkarp 13325g (82cm) Roger Opperud (Stensjörekord 2002)
 
Sutare 3725g Mickael Karlsson (Stensjörekord 2002)
 
Sutare 3525g (54cm) Patrik Sköldblom
 
Spegelkarp 13200g Patrik Sköldblom
 
Fjällkarp 9250g Patrik Sköldblom (Stensjörekord 2001)
 
Spegelkarp 8700g Magnus Svensson
(OBS! Bilden är tagen innan fisken sattes i Stensjön 1992)
 
( Sidan uppdaterades 2016-10-27 av Errol Jacoby )