- KLUBBREKORD SKÅNE, SARV -
Innehavare

Mats Johansson


 

Fångstfakta: Vikt: 1275g
Längd: 40,5cm
Fångstdatum: 1997-07-17 Tid: 05.05
Fångstplats:
Kävlingeån