- KLUBBREKORD SKÅNE, FÄRNA -
Innehavare

David Lannetoft


 

Fångstfakta: Vikt: 3305g Längd: 61,0cm
Bete: Ost
Fångstdatum:
2000-05-10
Fångstplats:
Almaån