- KLUBBREKORD RIKS, TJOCKLÄPPAD MULTE -
Innehavare

David Lannetoft


 

Fångstfakta: Vikt: 4760g
Längd: 74 cm
Fångstdatum: ????-??-?? Tid:  ?
Fångstplats:
?

Övrigt: