- KLUBBREKORD RIKS, SVARTMUNNAD SMÖRBULT -
Innehavare

Göran Petersson


 

Fångstfakta: Vikt: 14g
Längd: 10 cm
Fångstdatum: 2008-08-?? Tid:  ?
Fångstplats:
Karlskrona

Övrigt: