- KLUBBREKORD FÄRNA -
Innehavare

Patrik Sköldblom


 

Fångstfakta: Vikt: 3360g Längd: 62,5cm
Omkrets: 40,0cm
Bete: Räka
Fångstdatum:
2004-04-24 Tid: 20.00
Fångstplats:
Emån, Småland
Metod:
Bottenmete