- G A M M A L  F O T O A L B U M -

   Välkommen till SK Glimmas fotoalbum!

Klicka på någon av de olika kategorierna!

(Foton sorterade efter FISKEARTER)
Antal foton: 123st
  Abborre 11st   Björkna 5st
  Braxen 21st   Färna 9st
  Gråsej 1st   Gräskarp 2st
  Gädda 8st   Gös 2st
  Id 12st   Karp 4st
  Lake 4st   Lax 2st
  Lubb 1st   Multe 1st
  Mört 4st   Regnbåge 1st
  Ruda 4st   Rödspätta 2st
  Sandskädda 1st   Sarv 4st
  Sik 10stt   Skrubba 1st
  Sutare 5st   Vimma 4st
  Ål 5st    

Nyare Arkiverade bilder, årsvis

(tills jag får tid att lägga in dem i databasen - Errol)

Arkiverade Foto