- N Y A   F O T O N -

2017

Här visas några foto av medlemmarnas senaste fångster!

Obs! Sidan kan ta en stund att ladda om det är många foto.

 
Mikael Oscarsson, Fjällkarp 10600g, fångad i Stensjön
 
Mikael Oscarsson, Fjällkarp 8400g, fångad i Stensjön
 
Joakim Antoniusson, Lax, 9500g, fångad utanför Karlshamn
 
Arkiverade Foto