För att få en historisk koppling till SK GLIMMA följer här en text med historien om klubben. Det är ett tal hållet av Kjäll Wikström, en av grundarna och specimenfiskare sedan tidigt 70-tal, den 23/8 1997 på SK GLIMMAs 15-års jubileum.
 

Kära SK GLIMMA medlemmar.
När vi för 15 år sedan startade den här klubben kunde vi inte i vår vildaste fantasi tro att den idag skulle vara så här stor. Det är möjligt att det i denna regionen hade startats en fiskeklubb någon gång men den hade inte startat år 1982 och den hade inte hetat SK GLIMMA, om inte en man funnits vars förtjänst det är att vi står här idag. Den som tog initiativet, nämligen Jan-Inge Månsson.

Anledningen till starten av klubben och det som drev oss till detta var Svenska Specimentävlingen som börjat något år tidigare. Officiellt bildades klubben i april 1983 vid ett klubbmöte i Jan-Inge Månssons lägenhet. Medverkande var Jan-Inge Månsson, Torgny Karlsson, Mats Nilsson, Jörgen Persson, Thomas Ramsten, Björn Olsson och Kjäll Wikström. Första styrelsen bestod av:

Ordförande: Jan-Inge Månsson
Kassör: Torgny Karlsson
Sekreterare: Kjäll Wikström.

Vi hade dock redan under 1982 deltagit under namnet SK GLIMMA, därför bör 1982 anses som det år klubben bildades.

Under 1983 fick vi tillgång till en lokal på Storgatan i Glimåkra. Där träffades vi varje vecka under högsäsongen och talade om fisket som varit och som skulle komma. Biljardspel ingick även under dessa träffar. Första året i Svenska Specimentävlingen lyckades vi komma på 15:e plats bland ett 50-tal lag. Detta var faktiskt en prestation med tanke på att det bara fanns 7 medlemmar men jag kan garantera att det verkligen fiskades av dessa 7 otroligt mycket.

Under 1983 gick det med en person som senare i klubbens historia skulle ha mycket stor del i denna, nämligen Göran Nilsson. Under 1983-84 bedrevs mycket fiske i hemmavatten. Göran Nilsson fattar dock snart att vill man ta fiskar i specimenklass måste man ta sig till vatten som inhyser dessa.

Under denna perioden tillkommer också 3 personer som jag tycker hade stor inverkan på klubbens utveckling. Dessa 3 var Nils Olsson, Hans-Åke Ohlqvist och Arne Pettersson. De införde ett nytt begrepp i klubben nämligen tävlingsfiske. Den ende som fortfarande är med i klubben av dessa 3 är Nils Olsson, vilket är mycket glädjande. på grund av olika orsaker slutade de andra, i mitt tycke, alldeles för tidigt sedan de haft stora framgångar både som lag och individuellt. Den som fiskat med dessa 3 vet också hur bra de var. På våra klubbtävlingar var det ibland rent överlägset fiske, som 1984 när Nils Olsson vann alla 4 klubbtävlingarna i ren utklassningsstil. Om någon i klubben vill bli tävlingsfiskare kontakta Nils Olsson, han vet vad som krävs för att bli en skicklig tävlingsfiskare.

Det har under åren utförts många stora fiskeprestationer och många stora fiskar har landats, jag kommer därför inte att nämna så många vikter. 2 saker vill jag dock nämna. Vi fick ett Svenskt rekord 1984, en Björkna på 1090 gr. tagen av Jan-Inge Månsson. En annan som gjorde en ännu större prestation var Göran Nilsson.

Under hösten 1986 kom en händelse att spela en stor roll i klubbens historia. Vid Sikfiske i Skräbeån kom Göran i kontakt med Louis Rasmusen. Göran lyckades övertala honom att få komma och fiska i hans vatten. Nu börjar den tiden som man väl kan kalla "Kalmartiden" i SK GLIMMAs historia. Under 1987 kör Göran Nilsson up till Louis Rasmusen och fiskar med stor framgång.

Under senare delen av sommaren kommer även Jan-Inge Månsson och Torgny Karlsson till Kölbydammen där Torgny lyckas väldigt bra och tar på ett pass 3 Sutare över strofiskegränsen. Under 1988 fiskar många ifrån klubben i kalmarvattnen som Hagbyån, Ryssbyån, Läckebyån, Ljungbyån och Kölbydammen m.m. med stor framgång.

1988 blir också klubben bästa specimenår som kröns med vinst i Svenska Specimentävlingen. Mycket stor bidragande orsak till detta var Göran Nilsson som den 27:e maj tar sitt livs svit. 3 storfiskar av olika art på samma pass.

Braxen 5425
Sutare 3580
Sarv 1220

Detta gav eko i hela specimensverige.

Under sista delen av 80-talet kom trollingfiske på ropet, detta anammades av en del i klubben. Dessa fiskare, ingen nämnd ingen glömd, har bidragit mycket till klubbens framgångar med världsrekordlaxar, stora Gäddor, Gösar samt mycket bra fiske i Öresund. Detta har bidragit mycket till utvecklingen av klubben. Pimpelfiskarna har också haft stora framgångar inte minst inom pimpelserien men även på andra tävlingar.

Allt detta som vi gör i klubben, vilket fiske vi än bedriver, har en stor social funktion. Vi tänker kanske inte alltid på detta men många ungdomar som i dagens samhälle är arbetslösa m.m. har stor nytta av att vara med i en klubb. Därför vänder jag mig avslutningsvis till dessa och säger, var glada för att ni är med i en fiskeklubb och att ni har kommit till en så bra klubb med så många väldigt skickliga fiskare inom olika områden. Var också glada för att ni har en så fantastisk hobby. Det är kanske inte i alla livets skeden man kan fiska lika mycket men om ni vårdar denna hobby kan ni ha nytta av den hela livet.

Till slut vill jag även tacka Göran Nilsson för allt jobb med Mörrumsån. Utan honom hade vi inte haft någon å att fiska i. Dessutom vill jag tacka alla som på det ena eller andra viset bidragit till klubbens historia."

Nedtecknat vid Araslövsjön norra Lingenäset den 23 maj 1997.

Kjäll Wikström.