Specialregler för ålfiske


Vi välkomnar anmälningar gällande ålar, fångade i nedanstående vatten. Vid tveksamhet om fångstplatsen ingår i det tillåtna vattensystemet, åligger det fångstmannen att bevisa att så är fallet. Detta kan t ex ske genom intyg från länsfiskekonsulent eller likställd.

Förbudet enligt 1 kap. 8 § mot att fiska ål gäller inte i de vattenområden som är belägna uppströms nedan angivna vandringshinder.
Tabellen anger huvudavrinningsområde, vattendragsnamn, vandringshindrets namn, samt X- och Y-koordinater enligt RT 90-systemet.

110 Örekilsälven Munkedalsälven Ödeborgs kraftverk 1276900 6497600 108 Göta älv (Mynning i Glafsfjorden) Glava kraftverk 1315569 6607683
108 Göta älv Ölman Hult 1395300 6588400
108 Göta älv Älgån Älgsjön 1310496 6615802
108 Göta älv Åmålsån Nygårds kraftverk 1321050 6551600
108 Göta älv Visman Bäckhammar 1407400 6561000
108 Göta älv Vikarälven Gate kraftverk 1320448 6620067
108 Göta älv Upperudsälven Upperud kraftverk 1305250 6525700
108 Göta älv Tidan Mariestads kvarn 1385300 6510750
108 Göta älv Slumpån Hälltorps kraftverk 1300000 6449550
108 Göta älv Slorudsälven Gullsby 1336000 6622650
108 Göta älv Sandån Björnö 1332144 6586425
108 Göta älv Nossan Forshall 1315400 6472900
108 Göta älv Norsälven Edsvalla kraftverk 1352800 6594100
108 Göta älv Lillälven Blixbol 1324900 6582000
108 Göta älv Lillån Kalltorps kraftverk 1290100 6454500
108 Göta älv Lidan Uvered 1337400 6472300
108 Göta älv Göta Älv Forshaga 1369500 6602900
108 Göta älv Gullspångsälven Gullspångs kraftverk 1402650 6541720
108 Göta älv Glumman Drögsforsen 1388600 6592300
108 Göta älv Glasälven Fors nedre 1319599 6604758
108 Göta älv Flian Bronäs-Backalund 1343250 6479800
108 Göta älv Dalbergsån Åsebro 1306850 6502500
108 Göta älv Byälven Jössefors kraftverk 1312405 6622004
108 Göta älv Borgvikeälven Brunsbergs kraftverk 1339350 6614500
108 Göta älv Alstersälven Alster 1375100 6588600
106 Rolfsån Rolfsån Apelnäs kraftverk 1302400 6394460
105 Viskan Viskan Kinnaströms kraftverk 1312800 6380800
105 Viskan Surtan Grönered 1308600 6391900
105 Viskan Slottsån Hulta krv 1308460 6375860
103 Ätran Ätran Yngeredsfors 1315100 6327100
103 Ätran Vinån Vinberg 1301900 6315800
103 Ätran Skärshultaån Kärnebygd 1321600 6342200
103 Ätran Lilla å Månsabo 1319400 6325700
103 Ätran Högvadsån Ödegärdet 1323000 6350100
103 Ätran Hjärtaredån Ullared 1311400 6338500
102 Suseån Suseån Mostorp 1312000 6305700
101 Nissan Sännan Sennans kvarn 1327500 6297700
101 Nissan Nissan Oskarström nedre 1327000 6299600
100 Fylleån Ulvsnäsabäcken Nortorp 1332500 6293600
100 Fylleån Fylleån Linnebergsmöllan 1331700 6288900
99 Genevadsån Genevadsån Göstorps kvarn 1334200 6275800
98 Lagan Smedjeån Horsabäck kvarn 1339500 6258400
98 Lagan Lagan Skogaby 1339000 6268700
96 Rönne å Rössjöholmsån Sågmöllan 1324270 6240950
96 Rönne å Rönne å Klippan 1334530 6224700
96 Rönne å Pinnån Hjälmsjön, 700 m nedströms 1344490 6242480
88 Helge å Vramsån Gringelstads sågamölla 1393430 6202431
88 Helge å Helge å Emsfors 1393950 6232650
86 Mörrumsån Mörrumsån Hemsjö övre 1431800 6245450
85 Mieån Mieån Granefors övre 1442200 6231600
82 Ronnebyån Ronnebyån Kallinge 1468000 6235250
81 Nättrabyån Nättrabyån Långasjö 1477470 6257020
80/81 Lyckebyån/ Nättrabyån Silletorpsån Nävragöls kvarn 1485950 6248760
80 Lyckebyån Lyckebyån Biskopsberg 1495600 6237930
77 Ljungbyån Ljungbyån Utterbäcken 1504450 6299700
75 Alsterån Alsterån Blomsterström 1531150 6317420
74 Emån Emån Blankaström 1506640 6343920
71 Botorpsströmmen Botorpsströmmen Brunnsö 1541250 6393350
70 Storån Storån Forsaströms övre 1516900 6451300
68 Söderköpingsån Söderköpingsån Ursätter (Ursäter) 1542100 6461300
67 Motala ström Motala Ström Skärblacka 1505900 6495100
67 Motala ström Lotorpsån Ysunda 1505800 6507900
67 Motala ström Hällestadsån Finspång 1497750 6509800
65 Nyköpingsån Nyköpingsån Harg 1568100 6517600
61 Norrström Örsundaån Sör Starfors 1559990 6648640
61 Norrström Sagån Strömsbergs damm 1557350 6619250
61 Norrström Norrström Skogstorps kraftstation 1538150 6579150
61 Norrström Norrström Backa kraftstation 1443280 6559530
61 Norrström Lekhytteån Lekforsen 1443460 6570850
61 Norrström Kolbäcksån Trångfors regleringsdamm 1522650 6611850
61 Norrström Hedströmmen Ekeby kraftstation 1506500 6599600
61 Norrström Garphytteån Nyhyttan 1448300 6571100
61 Norrström Fyrisån Sågdammen 1616000 6677600
61 Norrström Dalån Dalådammen 1614200 6675400
61 Norrström Björklingeån Nyby sågdamm 1596750 6657350
61 Norrström Arbogaån Oppboga kraftstation 1485630 6589970
53 Dalälven Dalälven Söderfors kraftverk 1579200 6696860
52 Gavleån Gavleån Mackmyra 1563950 6724900
51 Testeboån Testeboån Strömsborgs kraftstation 1545300 6755800
48 Ljusnan Ljusnan Höljebro kraftverk 1564680 6792250
45/46 Delångersån/Nianån Iggesundsån Pappersfallets kraftverk(Östanå kraftverk) 1565318 6837865
44 Harmångersån Harmångersån Forsa övre kraftverk 1572033 6870300
42 Ljungan Stångån Skärsättdammen 1577700 6901550
42 Ljungan Ljungan Skallböle 1559900 6917400
40 Indalsälven Indalsälven Hölleforsen 1543820 6982600
38 Ångermanälven Ångermanälven Moforsens kraftverk 1559200 7029350
38 Ångermanälven Faxälven Forsse kraftverk 1561280 7005530
38 Ångermanälven Bruksån Källsjödammen 1578690 7000890
37 Nätraån Nätraån Sidensjö kraftverk 1624820 7022770
34 Gideälven Gideälven Gideå kraftverk 1661470 7043550
28 Umeälven Umeälven Harrsele 1683600 7106640
24 Rickleån Rickleån Fredriksfors 1743440 7131260
21 Bureälven Bureälven Kvarndammen 1743189 7164280
20 Skellefteälven Skellefteälven Krångfors 1722750 7191630
9 Luleälven Luleälven Laxede 1727300 7356400