DEN NYA EU DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
Integritetspolicy SK Glimma Specimenklubb

Vad är GDPR?

Dataskyddsförordningen som också kallas GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Syftet med PUL har varit att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Med GDPR stärks rättigheterna för den enskilde när det gäller personlig integritet, vilket vi på SK Glimma ser positivt på.

SK Glimmas nya, förbättrade integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. Därför är vi angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt, i enlighet med den nya dataskyddsförordningen. I vår nya, förbättrade integritetspolicy förklarar vi hur dina personuppgifter behandlas. Policyn gäller från och med den 25 maj 2018 och gäller för dig som är medlem.

1. Uppgifter SK Glimma sparar om medlemmen

Namn
Adress
Telefonnummer/Email
Personnumret
Korrespondens när du kontaktar oss (e-postmeddelanden, brev etc.)

2. Varför vi sparar uppgifter om dig

För att kunna upprätthålla ett medlemsregister så måste vi spara information om namn, adress, telefonnummer/email och personnumret.


Rättslig grund

3. Hur länge vi sparar personuppgifterna

SK Glimma kommer att spara dina uppgifter så länge som du är betalande medlem eller så länge som du inte begär en radering/flytt av dina uppgifter.
Om rättslig grund föreligger så sparas personuppgifterna så länge som det krävs rättsligt, t. ex.: bokföringsdata.

4. Vem delar vi din data med: Ingen!

Vi skyddar dina uppgifter
Vi skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

5. Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter i förhållande till oss. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.
Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. För att begära detta skickar du ett mail till info@korpenhassleholm.se
Rätt till begränsning – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.
Rätt till invändning – en rätt att invända mot behandling som baseras på intresseavvägning, t ex för direkt marknadsföring.
Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen har du även rätt att klaga till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

6. Kontaktuppgifter

SK Glimma Specimenklubb
Kontaktperson:
Göran Nilsson
Tfn: 047921272
Mob: 0708232665
Epost: info@skglimma.se
Webb: http://www.skglimma.se

UPPADATERING AV INTEGRITETSPOLICYN
Denna integritetspolicy gäller från och med den 25 maj 2018. Integritetspolicyn kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i policyn kommer vi att meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom e-post eller genom att publicera en ny version på vår webbplats.

(klicka HÄR för att fortsätta...)